Privacyverklaring

Bij Integrative Health Coaching zijn we ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en onze diensten afneemt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe we werken.

Integrative Health Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Integrative Health Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Algemene schriftelijke en telefonische communicatie en afsprakenplanning;
  • Facturatie;
  • Evaluatie van onze dienstverlening;
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?

Integrative Health Coaching mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

  • Verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Integrative Health Coaching;
  • Verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van Integrative Health Coaching, waarbij jouw belang niet zwaarder weegt;
  • Jouw toestemming.


Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Integrative Health Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verzameld met een maximale bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van jouw gegevens met derden

Integrative Health Coaching verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Integrative Health Coaching worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan je sturen aan info@integrativehealthcoaching.nl. Integrative Health Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Gegevens beveiligen

Integrative Health Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen we je contact met ons op te nemen.

Je kunt Integrative Health Coaching bereiken via onderstaande contactgegevens:

Integrative Health Coaching
Telefoon | 06 225 49 839
E-mail | info@integrativehealthcoach.nl

Update

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 februari 2022. Toevoegingen of wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd